• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Povinně zveřejňované informace dle zák. č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší

Závazná stanoviska k územnímu řízení a stavebnímu řízení a k řízením o kolaudačním souhlasu z hlediska ochrany ovzduší u stacionárních zdrojů neuvedených v pdfPříloha č.2 zákona č. 201/ 2012 Sb., o ochraně ovzduší, vydaná MěÚ Slavkov u Brna od 1.9.2012.

Seznam žádostí o závazné stanovisko dle §30 odst. 1, písm. f) zákona č. 201/2012 Sb.,o ochraně ovzduší. 

xlsSEZNAM_ŽÁDOSTÍ_O_ZÁV._STANOVISKO.xls

pdfFormulář_-_Žádost_o_závazné_stanovisko.pdf