• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb.Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb. zde

 

Oficiální název:

Město Slavkov u Brna

Starosta:

Michal Boudný

Způsob založení:

dle zákona č. 128/2000 Sb.

Kontaktní spojení - adresa úřadu:

Palackého náměstí 65
684 01 Slavkov u Brna

Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:

Palackého nám. 260 (nová budova)
 • Odbor kancelář tajemníka
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí (oddělení životního prostředí)
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu  (oddělení živnostenského úřadu)
 • Odbor sociálních věcí
 • Odbor správních činností a živnostenského úřadu (oddělení dopravně správních agend)
Palackého nám. 65 (stará budova)
 • Odbor kancelář tajemníka - podatelna
 • Odbor finanční
 • Odbor stavebního úřadu, územního plánování a životního prostředí
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje
 • Odbor správy majetku, investic a rozvoje (oddělení správy majetku)
 • Odbor vnějších vztahů

Úřední hodiny:

Pondělí a středa  7:30 - 17:00 hod. úřední dny
Úterý  8:00 - 13:00 hod. úřední den
Čtvrtek a pátek  8:00 - 13:00 hod. neúřední dny
Provozní doba značí pouze, kdy je otevřená budova úřadu.Není to to samé, jako úřední hodiny !!!
V úterý je úřední den pouze na agendách: pasy, řidičské průkazy a registr vozidel.
Vaše dotazy Vám pracovníci MěÚ mohou zodpovědět i e-mailem nebo telefonicky. V případě potřeby se s nimi můžete dohodnout na dalším postupu.


Telefon:

+420544 121 111
+420544 121 180

Fax:

+420544 121 171

Oficiální WWW stránka:

WWW.SLAVKOV.CZ

Podatelna elektronické pošty (oficiální e-mail úřadu):

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Podatelna elektronické pošty s elektronickým podpisem:

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Případné platby můžete poukázat:

729731/0100

IČO: 00292311

Podmínky a principy, za kterých subjekt provozuje činnost:

Městský úřad je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona povinným subjektem ke zveřejňování informací, které jsou uvedeny v ust. § 5 odst. 1

Postavení a působnost městského úřadu s rozšířenou působností (dále jen MěÚ) upravuje zákon č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, a pokud jde o působnost, též zvláštní zákony. V oblasti samostatné působnosti MěÚ plní úkoly uložené radou města a zastupitelstvem města. V oblasti přenesené působnosti vykonává přenesenou působnost na město Slavkov u Brna a dalších 17 obcí v rozsahu stanoveném v § 61 a násl. zákona o obcích, s výjimkou věcí, které patří do působnosti rady města, komise, nebo zvláštního orgánu.

Organizační struktura:

aktuální organizační struktura

Organizační struktura MěÚ ve Slavkově u Brna:

Starosta, místostarosta, tajemník, vedoucí jednotlivých odborů a další pracovníci. Tyto plní úkoly na jednotlivých úsecích činnosti v oblasti samostatné působnosti a přenesené působnosti.

Městský úřad poskytne informace žadateli na základě žádosti nebo zveřejněním.

Podání žádosti nebo stížnosti:

Žádost, stížnost lze podat na podatelně MěÚ Slavkov u Brna, elektronicky nebo přes datovou schránku.

Postup při vyřizování žádostí a poskytnutí informací

Žadatelem pro účel tohoto zákona je každá fyzická i právnická osoba, která žádá informaci. Pokud již byla informace zveřejněna, může být žadatel odkázán na tuto informaci. Ústně a telefonicky podané žádosti vyřizují všichni zaměstnanci MěÚ v rámci své působnosti. Písemně podané žádosti se centrálně evidují na podatelně. Po zaevidování bude žádost předána k vyřízení příslušnému odboru MěÚ.

Příslušný odbor vyřídí žádost ve lhůtách stanovených zákonem takto:

 • Poskytnutí informací - do 15 dnů od přijetí žádosti (§14 odst. 5 písm. d)
 • Prodloužení lhůty - o 10 dnů (§ 14 odst. 7)
 • Rozhodnutí o odepření informace - do 15 dnů od přijetí žádosti
 • Lhůta, ve které MěÚ odkáže na zveřejněnou informaci - nejpozději do 7 dnů (§ 6 odst. 1)
 • Výzva k upřesnění žádosti - do 7 dnů od podání žádosti (§ 14 odst. 5 písm. a) 
 • Lhůta pro upřesnění žádosti - do 30 dnů (§ 14 odst. 5 písm. a)
 • Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení ( § 16 odst. 1)
 • Lhůta pro vyřízení odvolání - do 15 dnů od předložení odvolání (§16 odst. 2,3)
 • Lhůta na stížnost na postup při vyřizování žádosti - do 30 dnů ode dne doručení sdělení nebo uplynutí lhůty - pro poskytnutí informace  

Vyřízení žádosti je možné těmito způsoby:

 • ústní či písemnou odpovědí nebo nahlédnutím do spisu (o tom učiní zaměstnanec záznam)
 • odložení žádosti – je-li neúplná a žadatel ji přes výzvu ve lhůtě nedoplnil (zaměstnanec vyhotoví protokol)
 • odmítnutí žádosti – pokud se žádosti nevyhoví (pouze formou rozhodnutí s náležitostmi dle § 15 odst. 1

Výše uvedené způsoby vyřízení žádostí včetně kopie rozhodnutí předají odbory MěÚ neprodleně na odbor kancelář tajemníka, kde bude prováděna kontrola dodržování lhůt stanovených zákonem.


Opravné prostředky:

Podávají se prostřednictvím odboru MěÚ, který napadené rozhodnutí vydal.
Lhůta pro podání odvolání - do 15 dnů ode dne doručení ( § 16 odst. 1) 

Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočty naleznete zde
 
 
Směrnici o uplatňování zákona č. 106/1999 Sb. (vč. sazebníku úhrad) naleznete níže
 

 

Poskytnuté informace dle zákona č. 106/1999 Sb.

pdfKT - poskytnuté informace z 24.10.2012

pdfKT - poskytnuté informace z 7.1.2013

pdfDSH - poskytnuté informace z 24.4.2013

pdfKT - poskytnuté informace z 6.6.2013

pdfIR - poskytnuté informace z 14. 10. 2013

pdfIR - poskytnuté informace z 15.7.2014

pdfKT - poskytnuté informace z 31.7.2014

pdfKT - poskytnuté informace z 31.7.2014

pdfKT - poskytnuté informace z 18.8.2014

pdfKT - poskytnuté informace z 22.8.2014

 pdfKT - poskytnuté informace z 4.9.2014

pdfKT - poskytnuté informace z 07.10.2014

pdfIR - poskytnuté informace z 13.10.2014.pdf

pdfSÚPÚ - poskytnuté informace z 10.10.2014.pdf

pdfIR-poskytnuté_informace_z_31.10.2014.pdf

pdfKT-poskytnuté_informace_z_31.10.2014.pdf

pdfKT_-_poskytnuté_informace_z_1.4.2015.pdf

pdfIR_-_poskytnuté_informace_z__20.4.2015.pdf

pdfKT_-_poskytnuté_informace_z_27.5.2015.pdf

pdfIR-poskytnuté_informace_z_02.06.2015.pdf

pdfŽP-poskytnuté informace z 23.9.2015.pdf

pdfKT - poskytnuté informace z 9.11.2015

pdfŽP_-_poskytnuté_informace_z_06.11.2015.pdf

pdfIR_-_poskytnuté_informace_z_1.2.2016.pdf

pdfIR_-_poskytnuté_informace_z_23.2.2016.pdf

pdfKT - poskytnuté_informace_ze_dne_26.02.2016.pdf

pdfKT_-_poskytnuté_informace_ze_dne_8.3.2016.pdf

pdfKT-poskytnuté_informace_z_29.03.2016.pdf

pdfKT-poskytnuté_informace_z_29.03.2016_02.pdf

pdfKT_-_poskytnuté_informace_ze_dne_14.4.2016.pdf

 pdfKT-poskytnuté_informace_z_22.04.2016.pdf

pdfIR_-_poskytnuté_informace_z_25.4.2016.pdf

pdfKT-poskytnuté_informace_z_27.04.2016.pdf

pdfŽP_-_poskytnuté_informace_z_11.5.2016.pdf

pdfSU_-_poskytnuté_informace_z_15.8.2016.pdf

pdfKT-poskytnuté_informace_ze_dne_6.9.2016.pdf

pdfKT_-Poskytnuté_informace_ze_dne_16-11-2016.pdf

pdfKT_-Poskytnuté_informace_ze_dne_-16-11-2016-.pdf

pdfDSH-Záznam_o_poskytnutí_informací_ze_dne_21-11-2016.pdf

pdfŽÚ_-_poskytnuté_informace_z_7.12.2016.pdf

 pdfSÚŽP_Záznam_o_poskytnutí_informací_ze_dne_18.1.2017.pdf

pdfKT_-_Poskytnuté_informace_ze_dne_25.01.2017.pdf

pdfIR-_poskytnuté_informace_z_8.2.2017.pdf

pdfIR_-_poskytnuté_informace_z_17.2.2017.pdf

pdfKT_-_poskytované_informace_z_6.4.2017_-5-2017.pdf

pdfKT_-_poskytované_informace_z_6.4.2017_-_6-2017.pdf

pdfSC-_poskytnuté_informace_ze_dne_11.5.2017.pdf

pdfSU_-_poskytnuté_informace_z_26.5.2017.pdf

pdfSÚ_-_poskytnuté_informace_z_31.5.2017.pdf

pdfKT_-_Poskytnuté_informace_ze_dne_1.6.2017.pdf

pdfIR_-_Poskytnuté_informace_z_14.6.2017.pdf

pdfVV-_poskytnuté_informace_ze_dne_12.7.2017.pdf

pdfFO-_poskytnuté_informace_ze_dne_19.7.2017.pdf