• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Právní předpisy města

2017-9 Nařízení města Slavkov u Brna o zpoplatnění stání na parkovací ploše na ulici Boženy Němcové ve Slavkově u Brna
2017-8 Nařízení města Slavkov u Brna o zpoplatnění stání na Palackého náměstí ve Slavkově u Brna
2017-7 Nařízení města Slavkov u Brna o zpoplatnění stání na Komenského náměstí ve Slavkově u Brna
2017-2 OZV školské obvody spádových škol
2016-4 OZV o nočním klidu ve znění 2017-1, 2017-5 a 2017-6
2016-3 OZV o poplatku za komunální odpad vznikajicí na území města Slavkov u Brna
2015-4 OZV ve znění OZV 2016-2 o volném pohybů psů na veřejném prostranství
2015-3 OZV o systému nakládání s komunálním odpadem
2014-6 Vymezení úseků chodníků, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost
2014-04 Nařízení - zpracování lesních hospodářských osnov
2013-01 Nařízení Tržní řád
2011-01 OZV o místních poplatcích
2010-04 OZV Požární řád města Slavkov u Brna
2007-05 OZV o podrobnostech stejnokroje strážníků městské policie a o jeho nošení
2007-03 OZV o zřízení městské policie
2004-05 OZV o zabezpečení některých místních záležitostí veřejného pořádku
2004-03 Nařízení, kterým se vyhlašuje záměr zadat zpracování lesních hospodářských osnov na období 2006-2015
2001-35 OZV o závazných částech regulačního plánu zóny Koláčkova náměstí, kterou se vyhlašují regulativy územního rozvoje této zóny
1994-18 OZV o závazných částech územního plánu sídelního útvaru města Slavkov u Brna