• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Komise rady a výbory zastupitelstva

Finanční výbor zastupitelstva města 

Ing. Jiří Matyáš
Ing. Marie Charvatová
Roman Andrla
Ing. Alena Syslová
Bc. Libor Eliáš
Ing. arch. Dušan Jakoubek

 

Kontrolní výbor zastupitelstva města

Vendula Andrlová
Bc. Martina Tesáčková
Mgr. Přemysl Jeřábek
Leoš Novák
Mgr. Věra Křivánková
Miroslav Rája
Ing. Ivan Charvát

Komise pro rozvoj města a dopravu

Ing. Luděk Budík
Ing. Dalibor Kašpar ml.
Jan Hudec
Zdeněk Mžourek
Valdemar Lifka
Bc. Zdeněk Pavlík
Ing. Vítězslav Vozdecký
Ing. arch. David Kudla
Ing. arch. Dušan Jakoubek
Ing. Jan Reichl
Ing. Michal Hort
Lenka Kuběnová
Ing. Petr Skřivánek

Komise pro sport a volný čas

Ing. Jakub Navrátil
Mgr. Renáta Macharová
Renata Martínková
Ing. Miroslav Slováček
Lukáš Ledvina
Jan Jakoubek
Mgr. Přemysl Jeřábek
Jan Šícha
Martin Žemla
Pavel Hrouz
Ing. Matěj Fikar

Komise bytová

Zdenka Zukalová
Marie Stackeová
Petr Horna
Ing. Marek Doležel
Martin Matela
Zdeněk Kotolan
Světlana Petříková

Komise pro zahraniční vztahy

Mgr. Petr Kostík
Mgr. Ladislav Žatecký
Ing. Ladislav Jedlička
Ing. Ivan Charvát
Mgr. Přemysl Jeřábek
Jana Kyjovská
RSDr. Zdeněk Uhlíř
Mgr. Eva Bendová
Hana Nectoux Frkalová
Ing. Barbara Macháčková
Mgr. Petra Slováčková Romanovská
Ing. Jaroslav Šmerda

Komise pro životní prostředí

Ing. Hynek Charvat
Radoslav Lánský
Petr Navrátil
Ing. Lýdie Mertová
Petr Zvonek

Redakční rada Slavkovského zpravodaje

Jan Hudec
Vendula Andrlová
Michal Boudný
Ing. Ladislav Jedlička
Veronika Brázdilová
Ing. Libor Válka
Roman Andrla

Povodňová komise

Michal Boudný
Mgr. Petr Kostík
Miroslav Minařík
Jan Lohnický
Radoslav Lánský
Ing. Barbara Macháčková
Bohumir Hrabovský
Vojtěch Šedý

 

Komise pro regeneraci městské památkové zóny

Ing. Pavel Galata
Mgr. Milan Vavro
Jan Kovařík
Barbora Štarková
Ing. arch. Jana Firbasová
Mgr. Pavel Veselý
Michal Boudný
Ing. Petr Lokaj
Bc. Jitka Charvátová

Sbor pro občanské záležitosti

Miroslava Vymazalová
Jitka Andrlová
Hana Červinková
Jitka Florianová
Jarmila Kalábová
Elena Knotková
Milada Pelikánová
Alena Pospíšilová
Jana Šilerová
Vladimíra Suchomelová
Jarmila Mátlová