• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Korupční linka

Kraje, Města, Obce

Zde můžete formou zabezpečeného formuláře podat zjištění či podezření ze špatného hospodaření na obecním, městském či krajském úřadu.

Vaše podání bude automaticky zpracované a předáno příslušným kontrolním úřadům. Systém umožňuje plnou anonymitu. V případě, že oznamovatel chce zůstat utajen, jeho přístupové adresy na síť internet se nestanou součástí spisů státní správy a nebudou v databázi CERD archivovány.

Příklady oznámení:

  1. Podezření ze zadávání zakázek pro město, obec či kraj nevýhodných

  2. Úředníka, jehož majetek dle Vašeho mínění neodpovídá příjmům ve státní správě.

  3. Firmy nebo manažera, kteří se veřejně chlubí (chlubili), že poskytují úplatky za účelem získávání veřejných zakázek, s uvedením odboru krajského, městského či obecního úřadu.

Protikorupční linka Centrálního registru dlužníků umožňuje občanům upozornit na nepravosti v komunální správě. Je plně automatická a ctí právo na ochranu zdroje. V případě, že si vkladatel nepřeje sdělit své jméno a kontakt, mezinárodní správce nearchivuje a nezpracovává žádná data, která by Vás mohla ztotožnit. Žádosti o vydání IP adres počítačů oznamovatelů k rukám PČR ani jiným složkám nejsou zahraničním správcem akceptovány.

CERD je zde pro občany a ctí jejich právo na diskrétnost. Občanům uvádějícím svou identitu zaručujeme právní i mediální pomoc v případě nečinnosti či jiného nepříznivého chování ze strany prošetřujících státních orgánů.