• DnySlavkova 650x167

Logo Města Slavkov u Brna

Přihlášení

Podrobný návod jak začít studovat v e-learningovém prostředí ELEV

Mohou nastat tyto situace:

 

Nemám přidělené jméno a heslo

Nejprve musíte získat přihlašovací údaje – jméno a heslo. To obržíte po přihlášení na elearningový kurz, nikoli na prezenční!!! Tato činnost se provádí pouze jednou!!! Nejprve musíte vyplnit tabulku s vašimi osobními údaji, kterou najdete následujícím způsobem. Nejprve si na této internetové adresehttp://elev.institutpraha.cz/regman/slavkov.html vyberete elearningový kurz, který chcete začít studovat, a kliknete na červenou ikonu p vpravo od názvu příslušného kurzu (zde konkrétně Obecné základy práce s portálem Czech POINT (eGON)). Zobrazí se vám následující okno, kde vyplníte požadované údaje. Řádky označené * jsou povinné.

p1


Po vyplnění kliknete dole na ikonu p2. Tímto odešlete žádost o přidělení jména a hesla do tohoto systému vzdělávání ELEV a zároveň žádáte o zařazení do tohoto kurzu. Jakmile vám manažer eGon centra tuto vaši přihlášku schválí, dostanete na uvedený email vaše přihlašovací údaje. Tyto údaje si pečlivě uložte, budete je využívat při každém dalším přihlášení i v dalším studiu.

 

Mám jméno a heslo, chci studovat pomocí e-learningu

Na adrese http://elev.institutpraha.cz/regman/slavkov.html jsou průběžně zveřejňovány přístupné kurzy.

p3


Na této uvedené adrese provedete přihlášení do kurzu. Každý kurz je označen příslušnou formou výuky, prezenční nebo e-learningovou. Pokud kliknete na "ZAČNĚTE STUDOVAT", zobrazí se následující okno a bude po vás chtít Přihlášení :

p4


Zde zadáte své přihlašovací údaje, které jste obdrželi od manažera eGon centra Slavkov, zvolíte "Přihlásit" a objeví se vám další obrazovka, kde vyberete vpravo položku "Moje kurzy".

p5


Objeví seznam všech kurzů, ke kterým jste se přihlásili, respektive ke kterým vám manažer povolil přístup na základě vaší přihlášky.

p6


Pak už jednoduše vyberete kurz který chcete prostudovat, kliknete na příslušnou ikonu "Pokračovat v kurzu" a můžete začít studovat.

Nyní se nacházíte ve výukovém prostředí ELEV. Pečlivě si prosím přečtěte informace uvedené na úvodní stránce portálu, především odkazy "Než začnete pracovat" a "Průvodce studiem". Je vhodné seznámit se také s piktogramy, které jsou používány v tomto e-learningovém prostředí.
Na adrese http://elev.institutpraha.cz/regman/slavkov.html jsou průběžně zveřejňovány přístupné kurzy s termíny zahájení a ukončení kurzu. V této době musíte kurz absolvovat.

Každý kurz má svého tutora (tj. odborného garanta), který informuje své studenty ve výukovém prostředí ELEV o způsobech dotazování a o formě zpracování odpovědí.
Do doby oficiálního ukončení kurzu je možné absolvovaný kurz znovu procházet a vrátit se k libovolným kapitolám. Datum ukončení je u každého kurzu uvedeno.

Po absolvování e-learningového kurzu si neopomeňte potvrdit čestné prohlášení. Osvědčení o absolvování kurzu vám bude předáno až po absolvování prezenčního kurzu. 

Chci se přihlásit na prezenční kurz

Přihlášení do prezenčního kurzu je stejné jako do e-learningového kurzu jen s tím rozdílem, že v emailové zprávě vám manažer vzdělávání závazně potvrdí účast. Počet účastníků prezenčních kurzů může být omezen, proto pokud vám manažer nepotvrdí účast, musíte se přihlásit na jiný termín tohoto kurzu.

Prezenční kurzy zatím probíhají ve velké zasedací místnosti ve Slavkově. Začátek je vždy v 8.00 hodin a trvají podle dané časové dotace. Během kurzů jsou krátké přestávky. V rámci výukového dne je počítáno s přestávkou na oběd v délce 1/2 hod. Na závěr kurzu pak můžete vyplnit dotazník spokojenosti s výukou a následně obdržíte osvědčení, které bude k dispozici u asistentky manažera. Toto osvědčení si pečlivě uschovejte, slouží jako doklad o absolvování tohoto kurzu a zároveň u vybraných kurzů je to jako doklad o absolvování školení podle zákona 312/2002 Sb., o povinném školení pracovníků státní správy. 

Prezenční kurz se nebude konat, pokud den před konáním bude přihlášeno méně než 6 posluchačů. V tomto případě se kurz zruší a informace o tomto obdržíte emailem.

 

Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a obecního rozpočtu.

 
logo esf esfcr