• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Parkovací systém a mapa parkování

Placené parkování je na celé ulici Palackého naměstí a Boženy Němcové.

Přehled parkovného:

za 1 hod 5 Kč
každá další hodina 10 Kč
ZTP, ZTP-P zdarma
jednostopá vozidla
zásobování, vozy taxi služby, zdarma po dobu nezbytně nutnou k vyložení a naložení zboží nebo osob (max.20min)

Doba zpoplatnění:

Po-Pá 08.00 – 17.30
So 08.00 – 12.00

Pro občany a živnostníky, kteří mají trvalý pobyt nebo provozovnu na ulici Boženy Němcové a na ulici Hradební, budou vydávány parkovací karty. Karta bude sloužit pro dvě vozidla (přenositelná) a jejich držitelé mohou parkovat na vyhrazených stání nebo kdekoliv na parkovišti. Na kartě je uvedena registrační značka vozidla, časová platnost a vymezená lokalita. Vydává se vždy na jeden rok. Karty bude vydávat odbor investic s rozvoje.

Potřebné doklady pro vydání rezidentské parkovací karty:

občanský průkaz,
technický průkaz či registraci vozidla , kde vlastník nebo provozovatel musí být totožný s žadatelem
úhrada ceny

1 karta 1000 Kč/rok
za každou další kartu 5000 Kč/rok

Potřebné doklady pro vydání abonentské parkovací karty:

výpis z Obchodního rejstříku či živnostenský list, přičemž z těchto dokladů musí být zřetelné místo podnikání ve vymezené lokalitě placeného parkování
technický průkaz či doklad o registraci vozidla, kde vozidlo je evidováno pro podnikatelské účely na IČ.
úhrada ceny

1 karta 3000 Kč/rok
za každou další kartu 5000 Kč/rok