• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Místní akční plán rozvoje vzdělávání v území ORP Slavkov u Brna

 loga

ZÁKLADNÍ INFORMACE

Program: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání                                           
Prioritní osa programu: 3 – Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_005/0000119       
Období realizace: 1. 5. 2016 – 30. 4. 2018
Výše finanční podpory: Kč 2.967.081,60

Cílem projektu je podpořit procesy zvyšující kvalitu vzdělávání v mateřských a základních školách v území ORP Slavkov u Brna prostřednictvím synergické spolupráce zřizovatelů, škol a ostatních aktérů ve vzdělávání na základě vybudovaného systému společného informování, vzdělávání a plánování. Projekt směřuje k zvýšení efektivity přenosu informací, šíření dobré praxe, sdílení zkušeností a partnerské spolupráci mezi obcemi, zřizovateli, školami, zařízeními péče o děti do 15 let, veřejností a všemi zainteresovanými subjekty.

INFORMACE K AKTUÁLNÍMU DĚNÍ NAJDETE ZDE

REALIZAČNÍ TÝM

Řízení projektu, metodika

Ing. Richard Podborský

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

544 121 120

Strategie, facilitace

Mgr. Petr Kostík

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

731 451 643

Analýzy, expertní činnost

Mgr. Jitka Schovancová

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

602 763 683

Koordinátor akcí

Romana Krchňavá

Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

544 121 115

                                                                      
AKČNÍ PLÁNOVÁNÍ

Aktivita

Termín

Výstupy

Ke stažení

 

ŘÍDÍCÍ VÝBOR

22.6.2016

statut Řídícího výboru

pdfpdf

 

 

jednací řád Řídícího výboru

pdfpdf

 

 

zápis z jednání ŘV-1

pdfpdf

 

22.09.2016

 zápis z jednání ŘV-2

 pdfpdf

 

24.10.2016

zápis z jednání ŘV-3

pdfpdf

 

22.02.2017

zápis z jednání ŘV-4

pdf

 

08.06.2017

zápis z jednání ŘV-5

pdf

 

KOORDINAČNÍ SETKÁNÍ

17.6.2016

prezentace projektu MAP

pdfpdf

 

 

výstupy analýz MAP k 17.6.2016

pdfpdf

 

16.9.2016

 MAP - informace pro starosty

 pdfpdf

 

25.1.2017

MAP - zájmové organizace

pdfpdf

 

1.2.2017

MAP - vedoucí pracovníci škol

pdf

 

14.6.2017

MAP - setkání ředitelů škol

pdf

 

16.6.2017

MAP - setkání starostů

pdf

 

PRACOVNÍ SKUPINY

12.9.2016

 předškolní vzdělávání

 pdfpdf

 

13.9.2016

 čtenářská a matematická gramotnost

 pdfpdf

 

14.9.2016

polytechnická výchova a vzdělávání

pdfpdf

  21.9.2016

inkluze a společné vzdělávání

pdfpdf
  14.11.2016

předškolní vzdělávání (2)

pdf
  21.11.2016 čtenářská/matematická gramotnost (2) pdf
 

23.11.2016

inkluze (2) pdf
 

23.11.2016

polytechnika (2) pdf

DOHODA O PRIORITÁCH

Dokument

Ke stažení

Analýza MAP

pdfpdf

Strategický rámec MAP

pdfpdf

 Akční plán 2017

pdf

Dokument MAP verze 1.0

pdf

BUDOVÁNÍ ZNALOSTNÍCH KAPACIT

Dokument

Ke stažení

Aktivity pro 1. pololetí 2017

pdfzde

EVALUACE

Dokument

Ke stažení

Metodika interní evaluace projektů PO 3 OP VVV

pdfpdf

Průběžná zpráva o evaluaci

 

Závěrečná zpráva o evaluaci

 

 

ŘÍZENÍ MAP

Dokument

Ke stažení

Implementační schéma MAP

pdfpdf

Organizační schéma MAP

pdfpdf

Přehled škol a školských zařízení ORP Slavkov u Brna

pdfpdf

Komunikační strategie

pdfpdf

Principy MAP

pdfpdf

 

DOKUMENTY

Dokument

Ke stažení

Připomínkový list

xlsxls 

Přehled projektových záměrů

 pdfpdf

Kontaktní údaje zájmové organizace/NNO

 

Projektová fiche

docxdoc

Postupy MAP

pdfpdf

Leták IROP, SC 2.4

pdfpdf

Obce I. a II. stupně ORP Slavkov u Brna

pdfpdf

IROP, SC 2.4, výzva č. 46

pdfpdf

IROP, SC 2.4, výzva č. 47

pdfpdf

 

ODKAZY

Webová stránka

Odkaz

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

zde

Integrovaný regionální operační program

zde

Krajský akční plán Jihomoravského kraje

zde

Národní institut dalšího vzdělávání (NIDV)

zde