• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Městská policie

nas facebook

Adresa:

Městská policie
Palackého náměstí 89
684 01 Slavkov u Brna

mobil služby: 725 746 436

e-mailTato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

velitel: Petr Smejsík ( telefon: 725 746 435 )

strážníci: Josef Zavadil, Pavel Ehrenberger, Roman Peka

 

Městská policie vykonává podle § 2 zákona č. 553/1991 Sb.,o obecní policii, tyto činnosti:

a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost a  plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu  svých povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích5) v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“) na požádání údaje o obecní policii.