• DnySlavkova 650x167

Logo Města Slavkov u Brna

Pokřtíme knihu o historii pivovarnictví

Pět let mapoval dějiny pivovarnictví ve Slavkově. Našel pravdu i o své rodině

 

Více než deset let hledá střípky o historii pivovarnictví na Moravě. Před pěti lety se zaměřil také na Slavkov u Brna. Hledal pravdu nejen o středověkém pivu, ale také o své rodině. Filip Vrána, autor knihy Dějiny pivovarnictví ve Slavkově u Brna, pět let studoval dobové materiály, které mapují vaření piva už od středověku až po současnost. „Bohužel se mi nepodařilo přesně zmapovat, proč kounický pivovar v roce 1917 zastavil svou činnost a byl prodán pivovaru v Hruškách. Každopádně je velmi příznačné, že téměř na stejném místě se vaření piva obnovilo. Letos si připomínáme právě toto stoleté výročí od ukončení od ukončení průmyslové výroby piva ve Slavkově,“ připomíná mladý historik. 

 

Právě vychází Vaše kniha o historii pivovarnictví ve Slavkově u Brna, jak dlouho jste na ní pracoval a jak to bylo náročné?

Na knize jsem s přestávkami pracoval pět let. Jedním z důvodů je i fakt, že prameny v archivech bylo nutné kombinovat. Nejstarší listiny jsou uložené ve Slavkově u Brna, jiné v Moravském zemském archivu v Brně. K tomu je nutné připočíst dobové pivovarské materiály v odborných časopisech a jiné zdroje. Téma bylo zajímavé tím, že pivovarů bylo ve Slavkově hned několik. Pivovar měšťanů na náměstí, panský pivovar u říčky Litavy a novodobý minipivovar v budově bývalého mlýna.

 

Proč jste si vybral ke studiu právě Slavkov?

Jsem sice z Brna, ale ke Slavkovu a okolí mám zvláštní vztah. Vystudoval jsem sice historii na Masarykově univerzitě, ale živím se něčím úplně jiným. Historie mne přitom velmi baví a první co jsem v tomto směru podnikl, bylo zmapování rodokmenu. Moje rodina totiž pochází ze Slavkovska, konkrétně z Rašovic a jsme vzdáleně příbuzní s rodinou herečky Gabriely Vránové. Bohužel žádného Vránu jsem ale ve slavkovských pivovarech nenašel...

 

Co Vás na studiu slavkovského pivovarnictví nejvíce zaujalo a co se třeba nepodařilo zjistit?

Bohužel se mi nepodařilo přesně zmapovat, proč kounický pivovar před sto lety zastavil svou činnost a byl prodán pivovaru v Hruškách. To mohu vysvětlit jen obecnými tendencemi v oboru. Pivovarnictví bylo v krizi, vařilo se z náhražek a byla příležitost pro akvizice. Této situace zřejmě využili český kapitál a slavkovského konkurenta, který byl v dlouhodobém nájmu židovské rodiny Fürstů pohltil. Dějiny pak ukázaly, že podnik svoje investice přehnal, nakoupil ještě akcie kyjovského pivovaru a pak definitivně zkrachoval.

 

Na čem nyní pracujete, případně co jste už dokončil...

Dějinami pivovarnictví se zabývám asi deset let. Mojí snahou je zejména zmapovat, kde jednotlivé provozy stály a protože jich byly na Moravě stovky, musel jsem si svůj rajón nějak rozumně omezit. Prakticky se dopodrobna zabývám zejména jižní Moravou a Vysočinou. Nejpodrobněji jsem mapoval Znojemsko, kde bylo dokonce kolem čtyřiceti pivovarů. Podobná situace panovala i v jiných okresech. Mojí nejrozsáhlejší prací jsou ale dějiny ledování v Brně, které vydal jako monografii Archiv města Brna. Letos bych měl ještě dokončit knihu k výročí 500 let pivovaru v Poličce.

 

 

Kniha popisuje i boj šlechty s měšťany o vaření piva

 

Kniha Dějiny pivovarnictví Slavkova u Brna mapuje historii pivovarnictví tohoto města od středověku po současnost. Je výsledkem pětiletého studia v archivech i v terénu. Ve Slavkově se vařilo pivo od středověku.  První zmínka z roku 1497. Vaření a šenkování piva bylo vedlejším příjmem měšťanů, tím hlavním byla řemesla a produkce vína. V polovině 16. století začala šlechta významněji zasahovat do práv měšťanů, mimo jiné proto, že měla vlastní pivovar.  Koncem 16. století měšťané koncentrovali pivovarskou výrobu do jednoho domu na náměstí (dnešní Panský dům č.p.89), ten ale museli kvůli vysokému zadlužení po třicetileté válce prodat. Od té doby vařila ve Slavkově pivo pouze šlechta, a to v místech kde měla i další hospodářské budovy, poblíž vodního toku. Panský pivovar byl v provozu do roku 1917, kdy jej od Kouniců koupil hrušecký pivovar. Letos tedy slavíme sto let od ukončení průmyslové výroby piva ve Slavkově. V objektu byla dál sladovna a následně sklad Elektroodbytu. Shodou náhod se dnes v menším vaří pivo v nejbližším sousedství, tedy v historické budově panského mlýna. Historie se tak prolíná se současností.

 

filipvranakniha pivovarnictví 1kniha pivovarnictví 2