• lff

Logo Města Slavkov u Brna

Výstava fotografií ukáže život lidí na útěku i dobrovolníků


V srpnu roku 2015 zaplavily zprávy o uprchlících česká média. Fotografie maďarského nádraží Keleti plného stanů, lidí a malých dětí choulících se na zemi, nebo srbských dálnic, po kterých lidé v davech pochodovali pěšky, nenechaly v klidu téměř nikoho. Mezi Čechy se našlo také spousta těch, kteří se jeli přesvědčit na vlastní oči, jak vlastně situace vypadá – a zda mohou nějak pomoci. V září roku 2015 tak vznikl Czech Team, který dnes sdružuje více než čtyři tisíce českých dobrovolníků, vyjeli pomáhat uprchlíkům na Balkánské trase. Další desetitisíce lidí přispěly penězi nebo materiální pomocí. Koordinaci českých dobrovolníků a pomoci se věnují lidé sdružení ve spolku Pomáháme lidem na útěku. Tato výstava vznikla jako poděkování všem, jimž není situace uprchlíků lhostejná.
Autoři fotografií jsou samotní dobrovolníci. Jsou z míst, kde Češi nejvíce pomáhali, a mapují tak dobrovolnickou pomoc od podzimu 2015 až do léta 2016. Každou fotografii doprovází vzpomínky dalších dobrovolníků, kteří se v té době na tom samém místě pohybovali. Uvědomujeme si, že jednoduché řešení neexistuje, ale právě v těžkých situacích a krizích je potřeba projevit lidskost. Ta nás odlišuje od těch, před kterými tito lidé utíkají. Tato výstava je realizována za pomoci divadelního souboru 11:55.
Výstava bude přístupná od 3. 6. do konce měsíce června na Informačním centru, Palackého náměstí 1. Vernisáž spojená s besedou s dobrovolníky se uskuteční v sobotu 3. 6. od 11:00 v přednáškovém sále zámeckých koníren. Přístup bude umožněný z náměstí.

 na útěku