• lff

Logo Města Slavkov u Brna

úno22

JAK JE TO S ČIŠTĚNÍM A KONTROLAMI SPALINOVÝCH CEST

hasičiJednou z příčin vysokého počtu úmrtí při požárech je neopatrnost lidí při vytápění svých domovů. Při provozu spotřebičů paliv (topidel) nebývají často dodržována bezpečnostní pravidla. Mnohdy je zanedbána údržba topidla a spalinové cesty (komínu a kouřovodu). Hasiči tak během topné sezóny vyjíždí každý týden k požárům komínů, střech, topidel a nevhodně uskladněného topiva.

Mezi nejčastější závady patří nedodržení bezpečné vzdálenosti 1 m od tělesa komínu, neomítnutý komín, spáry v komíně, nesprávně provedený prostup kouřovodu hořlavou stěnou nebo stropem, nebo nedodržení bezpečné vzdálenosti od topidla.

I malá nečistota v komíně může způsobit velké nepříjemnosti, ať již dlouhodobé žhnutí a následný požár nebo otravu jedovatým oxidem uhelnatým. Pravidelné vymetání sazí v komíně a jejich vybírání by mělo být samozřejmostí, stejně jako kontrola technického stavu komína.

Čištění vlastních komínů ponechte raději odborníkům - kominíkům. Používání komínů, u nichž byly zjištěny závady, je zakázáno. Pamatujte, že neudržovaný komín zvyšuje také riziko výbuchu kamen!

Každé topidlo a komín je konstruováno na určitý druh paliva a jeho používání je nutné dodržovat. Pokud přejdete z jednoho druhu paliva na druhý (např. z topení dřevem na plynové vytápění), vždy si nechte u odborníků zkontrolovat, zda je váš komín pro tuto změnu vhodný. K topení nepoužívejte nic, co do kamen nepatří - např. biologický či jiný odpad (sláma, PET-lahve apod.). Kromě nepříznivých dopadů na životní prostředí, se zvyšuje také riziko poškození kotle, kamen, kouřovodu nebo komína, čímž výrazně roste nebezpečí vzniku požáru.

Čištění a kontrola spalinové cesty

Čištění nebo kontrolu spalinové cesty provádí osoba, která je držitelem živnostenského oprávnění v oboru kominictví (kominík).

Čištění používané spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od spotřebiče na pevná paliva o jmenovitém výkonu do 50 kW včetně nebo spalinové cesty sloužící pro odvod spalin od náhradních zdrojů elektrické energie (dieselagregáty) je možné provádět svépomocí.

Čištění nebo kontrola spalinové cesty u spalinové cesty pro spotřebiče na plynná paliva, kde odvod spalin je podle návodu nebo technických podmínek výrobce nedílnou součástí spotřebiče, se provádí podle návodu výrobce.

Lhůty čištění a kontrol spalinové cesty ke stažení pdfzde.pdf

Podrobnosti k čištění, kontrole a také k revizi spalinové cesty jsou uvedeny ve vyhlášce č. 34/2016 Sb.