• uvod2

Logo Města Slavkov u Brna

prep ikona

obj 2

pro05

Identifikační číslo provozovny – důležité pro evidenci odpadů

business graphics 1428656 sOdbor odpadů Ministerstva životního prostředí vydal sdělení a metodický návod k používání identifikačních čísel provozoven (dále jen „IČP“) při plnění povinností podle zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění a vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění.

IČP identifikuje provozovnu, ve které odpad vzniká. Dodavatel odpadu, který je původcem odpadu, je povinen v rámci písemných informací v dodávce odpadu poskytovat osobě oprávněné k provozování zařízení k nakládání s odpady IČP od 1. května 2016.

lis24

Základní škola Tyršova bude o šest tříd větší. Nová přístavba pojme 180 žáků

informace ilustrační fotoUž od příštího roku se budou žáci základní školy Tyršova učit v nových prostorách. Škola, kterou v posledních letech navštěvovalo téměř 340 žáků a ředitel tak musel některé děti u zápisu odmítat, pojme od září 2017 o 180 dětí více. Navíc jako jediná škola ve Slavkově nabídne pohodlný pohyb i hendikepovaným dětem. V nové přístavbě totiž vznikne i výtah.

lis24

Reklamy a předzahrádky v centru? Podnikatelé se budou řídit novými pravidly

informace ilustrační fotoZatarasené chodníky, překážky v podobě reklamních nosičů, pestrobarevné slunečníky nebo fasády obsypané zbožím a blikající reklamou. I tak dnes vypadá pohled na centrální Palackého náměstí i přilehlé ulice městské památkové zóny.

lis24

V kopci na Holubice bude spuštěno úsekové měření radarem

informace ilustrační fotoNeohleduplní řidiči nerespektující přechod pro chodce, časté dopravní zácpy i nadměrný hluk v ulici Čs. červeného kříže. To jsou hlavní důvody pro zavedení silničního radaru instalovaného  u silnice I/50 na příjezdu a výjezdu ze Slavkova u Brna.

lis23

Doporučení k prevenci přenosu infekční žloutenky

informace ilustrační fotoV Jihomoravském kraji pokračuje epidemický výskyt infekční žloutenky (virové hepatitidy typu A), navzdory veškerým opatřením. Nákaza se přenáší fekálně-orální cestou, nedodržením zásad hygieny rukou při konzumaci pokrmů a manipulaci s nimi.

lis07

Nádoby na biologicky rozložitelný odpad

plastove popelniceV roce 2012 pořídily Technické služby 300 kusů popelnic o objemu 240 l na biologicky rozložitelný odpad z domácností občanů města Slavkov u Brna. Po pěti letech jejich užívání jsou tyto vlivem povětrnostních podmínek již opotřebené a mnohdy i z důvodu přetěžování poškozené. V současnosti se nabízí možnost pořídit v rámci dotací nové a zároveň tím uspokojit i ostatní zájemce, kteří mají o tuto bezplatnou službu vývozu BRO zájem.

lis02

Povinné revize kotlů na tuhá paliva

KomínDo 31. 12. 2016 a pak každé dva roky musí každý kotel na tuhá paliva napojený na radiátory projít kontrolou technického stavu a provozu (revizí). Od 1. ledna 2017 si totiž může obecní úřad nebo úřad obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi.

říj06

Slavkov získal stříbrné ocenění v soutěži Entente florale

Entente florale 2016Město Slavkov u Brna získalo stříbrné ocenění v evropské soutěži rozkvetlých sídel Entente florale 2016.

<<  1 2 3 4 5 [67 8 9 10  >>