Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 57. řádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 9.5.2013

303/57/RM/2013 Plnění usnesení Rady města Slavkova u Brna z 1. až 56. schůze RM z období 2010-2014
I. Rada města bere na vědomí zprávu o plnění usnesení RM s tím, že
  • považuje za splněné body:

135/53/III.1 z 53. schůze RM z 06.03.2013

20/34 z 34. schůze MRM z 18.03.2013

183/54/II, 196/54, 197/54, 202/54, 203/54 z 54. schůze RM z 27.03.2013

226/55, 229/55/1.1.1., 229/55/1.1.2., 237/55, 238/55, 239/55, 245/55, 247/55, 250/55, 252/55, 263/55, 266/55 z 55. schůze RM z 10.04.2013

273/56, 274/56/2, 275/56, 276/56/IV, 279/56, 280/56, 281/56, 286/56/1, 286/56/2, 287/56, 295/56/III, 297/56, 298/56, 300/56 z 56. schůze RM z 24.04.2013

  • další úkoly trvají.

304/57/RM/2013 Tržní řád
I. Rada města

vydává nařízení města - Tržní řád v předloženém znění.


305/57/RM/2013 Rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2013
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2013 v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit rozbory hospodaření města za I. čtvrtletí 2013 zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

306/57/RM/2013 Doplnění zprávy - rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2013
I. Rada města bere na vědomí

předložené doplnění zprávy ,,Rozbory hospodaření VHČ za I. čtvrtletí roku 2013" ohledně pohledávek VHČ.


307/57/RM/2013 Rozpočtové opatření č. 11 - Přijetí dotace - sociálně právní ochrana dětí
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření č. 11 - Přijetí dotace - sociálně-právní ochrana dětí:

 

Příjmy:

Zařazení nové položky - Dotace - Sociálně-právní ochrana dětí                      493.833 Kč

Výdaje:

Navýšení položky 87 - Městský úřad - provoz                                                 493.833 Kč

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Simoně Vaňkové
1.1.

předložit rozpočtové opatření č. 11 zastupitelstvu města.

Termín: 17.6.2013

308/57/RM/2013 Záměr realizace kogenerační jednotky
I. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

předložit na nejbližší schůzi rady města informace k provozu kotelny na sídl. Zlatá Hora: ceny tepla, výnosy a náklady v členění dle jednotlivých položek, počet odběrných míst, počet odběratelských  subjektů, počet domácností využívajících teplo z kotelny na sídlišti Zlatá Hora.

Termín: 22.5.2013

309/57/RM/2013 Zveřejnění záměru pronájmu uvolněného bytu
I. Rada města schvaluje

zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u Brna, o velikosti 2 + 1. Nájemné bude stanoveno v souladu s cenouvou mapou a nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou 1 rok.

II. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit zveřejnění záměru pronájmu bytu č. 3, Úzká 643, Slavkov u Brna, o velikosti 2 + 1. Nájemné bude stanoveno v souladu s cenouvou mapou a nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou 1 rok.

Termín: 13.5.2013

310/57/RM/2013 Přidělení dvou uvolněných bytů
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna, s paní Hanou Jasanskou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, za  podmínky úhrady dlužného nájemného ve výši 29.429,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné je stanoveno dle cenové mapy ve výši 55,50,- Kč/m2.

II. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s panem Milanem Brázdou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓za podmínky úhrady dlužného nájemného ve výši 104.202,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné je stanoveno dle cenové mapy ve výši 60,- Kč/m2.

 

III. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na byt č. 6, Palackého nám. 123, Slavkov u Brna,  s paní Hanou Jasanskou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓, za  podmínky úhrady dlužného nájemného ve výši 29.429,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné je stanoveno dle cenové mapy ve výši 55,50,- Kč/m2.

Termín: 15.5.2013

2. Bc. Jitce Charvátové
2.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem byt  č. 6, Zlatá Hora 1227, Slavkov u Brna, s panem  Milanem Brázdou, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓za podmínky úhrady dlužného nájemného ve výši 104.202,- Kč. Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 1 rok a nájemné je stanoveno dle cenové mapy ve výši 60,- Kč/m2.

Termín: 15.5.2013

311/57/RM/2013 Přehled volných nebytových prostor
I. Rada města bere na vědomí

předloženou zprávu o volných nebytových prostorách ve městě Slavkov u Brna.


312/57/RM/2013 Pronájem nebytových prostor na poliklinice
I. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v suterénu budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, o výměře 17 m2, s Rodinnou pohodou, o.s., se sídlem Morávkova 35, 682 01 Vyškov, IČ: 269 99 030.  Smlouva  na pronájem nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné  stanoveno ve výši 900,- Kč/m2/rok a účelem nájmu bude provozování Centra denních služeb.

II. Rada města schvaluje

uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky, Malinovského 288, Slavkov u Brna, o výměře 21,60 m2, se společností FINREKA, s.r.o., se sídlem Bučovická 141, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 269 44 405. Smlouva  na pronájem nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné stanoveno ve výši 900,- Kč/m2/rok a účelem nájmu bude poradenství a prodej potravinových doplňků.

III. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v suterénu budovy polikliniky, Tyršova č.p.324, Slavkov u Brna, o výměře 17 m2, s Rodinnou pohodou, o.s., se sídlem Morávkova 35, 682 01 Vyškov, IČ: 269 99 030.  Smlouva  na pronájem nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné  stanoveno ve výši 900,- Kč/m2/rok a účelem nájmu bude provozování Centra denních služeb.

Termín: 20.5.2013

2. Bc. Jitce Charvátové
2.1.

zajistit uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytových prostor v přízemí budovy polikliniky, Malinovského 288, Slavkov u Brna, o výměře 21,60 m2, se společností FINREKA, s.r.o., se sídlem Bučovická 141, 684 01, Slavkov u Brna, IČ: 269 44 405. Smlouva  na pronájem nebytových prostor bude uzavřena na dobu neurčitou, nájemné stanoveno ve výši 900,- Kč/m2/rok a účelem nájmu bude poradenství a prodej potravinových doplňků.

Termín: 20.5.2013

313/57/RM/2013 Žádost MUDr. Kubínové - oprava názvu společnosti
I. Rada města souhlasí

s umístěním místa poskytování služeb společnosti MUDr. Jaroslava Kubínová s.r.o., Malinovského 288, 684 01 Slavkov u Brna.

II. Rada města schvaluje

uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4 /288 ze dne 11.11.2010, kterým do práv a povinností původního nájemce MUDr. Jaroslavy Kubínové vstoupí její nástupce  MUDr. Jaroslava Kubínová s.r.o., se sídlem Provazníkova 1249/33, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ: 014 57 713.

III. Rada města Ukládá

1. Bc. Jitce Charvátové
1.1.

zajistit uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu nebytových prostor č. 4 /288 ze dne 11.11.2010, kterým do práv a povinností původního nájemce MUDr. Jaroslavy Kubínové vstoupí její nástupce  MUDr. Jaroslava Kubínová s.r.o., se sídlem Provazníkova 1249/33, Černá Pole, 613 00 Brno, IČ: 014 57 713.

Termín: 24.5.2013
IV. Rada města ruší

své usnesení 201/54.


314/57/RM/2013 Žádost nájemníků bytového domu Litavská č.p. 1496
I. Rada města neschvaluje

poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domě Litavská č.p. 1496, Slavkov u Brna, 684 01.


315/57/RM/2013 Žádost p. Čermáka o prodloužení zapůjčení bytu
I. Rada města neschvaluje

prodloužení doby zapůjčení bytu č. 2 na ulici Fügnerova 109, Slavkov u Brna, panu Stanislavu Čermákovi.


316/57/RM/2013 Návrh pojmenování ulic
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

ke schválení názvy ulic ve Slavkově u Brna takto:

- propojení ulice Jiráskova a Tyršova: Na Vyhlídce,

- kolmé připojení na předchozí ulici (Natmal Real, s.r.o.): Větrná,

- lokalita Zelnice: Zelnice II, Zelnice III.

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zastupitelstvu města ke schválení názvy ulic.

Termín: 17.6.2013

317/57/RM/2013 Pozemky v prodloužení ulice Čelakovského-jih
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit zprávu k pozemkům v prodloužení ulice Čelakovského - jih v k.ú. Slavkov u Brna k vyjádření komisi pro rozvoj města.

Termín: 29.5.2013

318/57/RM/2013 Žádost o pronájem pozemku v lokalitě Křenovická
I. Rada města

předloženou zprávu odkládá.


319/57/RM/2013 Směna části pozemku 4353 Slavkov s ŘKF
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

dát souhlas ke směně části pozemku parc.č.4353 orná půda o výměře 244 m2 z vlastnictví města za pozemek parc.č.3771/62 ostatní plocha o výměře 244 m2 z vlastnictví Římskokatolické farnosti  Slavkov u Brna. Náklady spojené se směnou (geometrický plán na oddělení směňované části pozemku č.4353, správní poplatek za podání návrhu na vklad do KN) uhradí město

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

předložit směnu části pozemku parc.č.4353 orná půda o výměře 244 m2 z vlastnictví města za pozemek parc.č.3771/62 ostatní plocha o výměře 244 m2 z vlastnictví Římskokatolické farnosti  Slavkov u Brna zastupitelstvu města

Termín: 17.6.2013

320/57/RM/2013 Žádost společnosti Mirror
I. Rada města ukládá

funkcionářům města projednat se společností Mirror Development s.r.o., sídlem Wintrova 2853/30a, 628 00 Brno, podmínky prodeje pozemku ve vlastnictví města parc.č. 347/9 v k.ú. Slavkov u Brna.


321/57/RM/2013 Žádost o prodej pozemku - Areál Matuštík, s.r.o.
I. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

projednat se společností Areál Matuštík, s.r.o., sídlem Tyršova 1110, Slavkov u Brna, možnost směny části pozemku parc. č. 2639/4 za část pozemku parc. č. 2643.

Termín: 17.5.2013

322/57/RM/2013 Věcné břemeno pro JMP Net - p. Manner
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy  o zřízení  věcného břemene s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, na pozemcích  parc. č. 929 a 3768  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům  č.p. 100 v obci Slavkov u Brna") v předloženém znění.

 

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit  uzavření smlouvy  o zřízení  věcného břemene s JMP Net, s.r.o., sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, na pozemcích  parc. č. 929 a 3768  v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "STL plynovodní přípojka pro rodinný dům  č.p. 100 v obci Slavkov u Brna").

Termín: 30.6.2013

323/57/RM/2013 Věcné břemeno pro E.ON - Vinohrady
I. Rada města schvaluje

uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemcích parc. č. 3583/2 a 4153 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov -  kabel NN pí Křížová, p.Šimonek, p.Pilát") v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.

zajistit uzavření smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení práva odpovídajícího věcnému s  E.ON Distribuce, a.s., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, ▓▓▓▓ ▓▓▓▓ zastoupená E.ON Česká republika, s.r.o., F.A.Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice,▓▓▓▓ ▓▓▓▓ ▓▓▓▓▓▓▓▓na pozemcích parc. č. 3583/2 a 4153 v k. ú. Slavkov u Brna (stavba s názvem "Slavkov -  kabel NN pí Křížová, p.Šimonek, p.Pilát").

Termín: 30.6.2013

324/57/RM/2013 Připomínky veřejnosti k návrhu ÚP Slavkov u Brna
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

325/57/RM/2013 Zpráva k festivalu Concentus Moraviae 2013
I. Rada města bere předloženou informaci na vědomí.

326/57/RM/2013 Stav a úplnost vypůjčených exponátů pro napoleonskou expozici
I. Rada města bere na vědomí

informaci o stavu a úplnosti vypůjčených exponátů pro napoleonskou expozici.


327/57/RM/2013 Zapůjčení ozvučení na akce pořádané ZS-A
I. Rada města

doporučuje ZS-A žádat o zapůjčení ozvučení na každou akci samostatně s ohledem na typ akce a konkrétní podmínky.


328/57/RM/2013 Návrh organizačního zajištění koncertu Deep Purple
I. Rada města bere na vědomí

návrh organizačního zajištění a parkování ke koncertu Deep Purple 4.8.2013 v zámeckém parku a žádá ředitele o předložení průběžné informace na první schůzi rady města v měsíci červenci.

 

II. Rada města

pověřuje ředitele ZS-A komplexním organizačním zajištěním koncertu Deep Purple dne 4.8.2013 v zámeckém parku včetně zabezpečení dopravního režimu, parkování a bezpečnosti ve městě.


329/57/RM/2013 Ceník pronájmů 2013 pro ZŠ Komenského
I. Rada města schvaluje

předložený ceník pronájmů pro školní rok 2013/2014 na ZŠ Slavkov u Brna, Komenského nám. 495.


330/57/RM/2013 Žádost o navýšení čerpání rezervního fondu ZŠ Komenského
I. Rada města schvaluje

navýšení čerpání rezervního fondu ZŠ Slavkov u Brna, Komenského náměstí 495, - navýšení položky "Použití RF - dar roku 2012 vybavení knihovny"  v příjmové i výdajové části o 7 000 Kč.


331/57/RM/2013 Odpisový plán ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977
I. Rada města schvaluje

předložený odpisový plán ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov pro rok 2013.


332/57/RM/2013 Ceník služeb ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977
I. Rada města

zprávu odkládá a žádá o její doplnění.


333/57/RM/2013 Žádost o souhlas s přijetím daru
I. Rada města souhlasí

s tím, aby ZŠ Slavkov u Brna, Tyršova 977, okres Vyškov, přijala finanční dar ve výši 23.340 Kč od Klubu přátel školy při ZŠ Tyršova na nákup učebnic.


334/57/RM/2013 Žádost o povolení výjimky
I. Rada města uděluje

výjimku z počtu dětí na logopedickou třídu Sluníčka v Mateřské škole Zvídálek, Komenského náměstí 495, Slavkov u Brna, na školní rok 2013/2014.


335/57/RM/2013 Žádost o zapůjčení pódia
I. Rada města souhlasí

se zapůjčením podia k zabezpečení akce dle žádosti ředitele Krajského vojenského velitelství Brno.


336/57/RM/2013 Městský hřbitov - úpravy v jižní části
I. Rada města

ukládá řediteli TSMS a vedoucímu odboru IR zajistit možnost dočasného parkování na současné ploše sousedící s jižní částí městského hřbitova a úpravu vchodu v jižní části městského hřbitova pro vstup pěších.   T: 31.7.2013