Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 37. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 2.5.2013

25/37/MRM/2013 Rozpočtové opatření č. 10 - ZS-A - předzámčí - nájem
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit rozpočtové opatření č. 10 - ZS-A - předzámčí - nájem:

 

Příjmy:

Snížení položky 29 - Nájem - předzámčí zámku                                                  170.000 Kč

Výdaje:

Snížení položky 104 - Rezerva                                                                           170.000 Kč

Snížení položky 104 -Rezerva                                                                            580.000 Kč

Zařazení nové položky - Účelový příspěvek ZS-A - předzámčí -  nájemné             580.000 K

 

II. Rada města ukládá

Ing. Simoně Vaňkové předložit rozpočtové opatření č. 10 zastupitelstvu města.


26/37/MRM/2013 Hodnocení stavu movitého majetku SC Bonaparte a jeho směna s pozemky města
I. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit nabytí veškerého movitého majetku do výše 535.260,00 Kč.

II. Rada města doporučuje zastupitelstvu města

schválit vzájemné započtení pohledávek za movitý majetek a pozemky města Slavkov u Brna se společností PRELAX, spol. s. r. o., Za Mlýnem 602/2, 750 02 Přerov.