Rada města Slavkov u Brna
PŘEHLED USNESENÍ
z 36. schůze mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna,
která se konala dne 24.4.2013

24/36/MRM/2013 Schválení smlouvy o výpůjčce exponátů - MUSEUMSVEREIN Europa 1800 (Rakousko)
I. Rada města schvaluje

uzavření Smlouvy o výpůjčce v předloženém znění.

II. Rada města Ukládá

1. Ing. Aleši Šilhánkovi
1.1.

průběžně kontrolovat a porovnávat úplnost zapůjčených exponátů dle zadávacích podmínek a předložit RM aktuální stav dodaných exponátů v termínech 30.04.2013, 06.05.2013 a 09.05.2013.

Termín: 9.5.2013

[ Výsledek hlasování: Pro: 5, Proti: 0, Nehlasoval: 0, Zdržel se: 0Usnesení bylo: Přijato ]