PŘEHLED USNESENÍ

35. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 17.4.2013


21/35/MRM/2013 Schválení smluv o výpůjčce exponátů - 1. část
I. Rada města-schvaluje

uzavření Smluv o výpůjčce v předloženém znění.


 


22/35/MRM/2013 Schválení smluv o výpůjčce exponátů - 2. část
I. Rada města-

vrací ZS-A předloženou smlouvu o výpůjčce s SKR stav, s.r.o. s konstatováním, že její uzavření nepodléhá schválení zřizovatele.


23/35/MRM/2013 Oznámení o zahájení prvního řízení o vydání povolení k provozování loterie nebo jiné podobné hry v provozovně
I. Rada města-nesouhlasí

z hlediska ochrany místních záležitostí s vydáním povolení Ministerstva financí k provozování loterie a jiné podobné hry podle § 21) loterního zákona na adrese Herna Fair Play, Palackého náměstí 77, 684 01 Slavkov u Brna