PŘEHLED USNESENÍ

34. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 18.3.2013


18/34/MRM/2013 Převod fin. prostředků do IF, zařazení nové položky do rozpočtu
I. Rada města-schvaluje

ZŠ Komenského nám. 495 převedení 154 000 Kč z rezervního fondu do investičního fondu.

II. Rada města-schvaluje

ZŠ Komenského nám. 495 zařazení nové položky v příjmové části v hodnotě 154 000 Kč a ve výdajové části v hodnotě 154 000 - čerpání IF - akrobatický pás.


19/34/MRM/2013 Žádost o schválení příjmu finančních darů a zařazení nové položky do rozpočtu
I. Rada města-schvaluje

přijetí finančních darů Základní škole Komenského náměstí 495 ve Slavkově u Brna ve výši 76 500 Kč  na zakoupení akrobatického pásu a 1 000 Kč na zakoupení knih do školní knihovny.

II. Rada města-schvaluje

Základní škole Komenského náměstí 495 zařazení nové položky v příjmové části 1 000 Kč - RF dar - nákup knih  a nové výdajové položky 1 000 Kč - RF dar nákup knih.


20/34/MRM/2013 Aukce na el. energii
I. Rada města-schvaluje

návrh na uzavření smluvního vztahu na dodávky el. energie pro období 1.5.2013 - 31.12.2013 se společností E.ON a.s.