PŘEHLED USNESENÍ

32. mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 1.3.2013


12/32/MRM/2013 Záměr prodeje pozemků v k.ú. Slavkov u Brna
I. Rada města-souhlasí

se zveřejněním záměru prodeje následujících pozemků z majetku města:

  • Parc.č. 3123/41            ostatní plocha, zeleň o výměře                           4.422 m2
  • Parc.č. 3123/42            ostatní plocha, zeleň o výměře                           7.101 m2
  • Parc.č. 3157/1              orná půda o výměře                                               4.693 m2
  • Parc.č. 3156                 orná půda o výměře                                               2.860 m2
  • Parc.č. 3157/2              ostatní plocha - neplodná půda o výměře            543 m2
  • Parc.č. 3164                 ostatní plocha - neplodná půda o výměře            825 m2.

 

II. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

zveřejnit záměr prodeje výše uvedených pozemků.

Termín: 1.3.2013