PŘEHLED USNESENÍ

31. schůze mimořádné schůze rady města Slavkov u Brna
konané dne 4.2.2013


11/31/MRM/2013 Napoleonská expozice - návrh dodatku ke smlouvě o dílo č. 2
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit radě města informace o aktuálním stavu realizace Napoleonské expozice včetně vyjádření dodavatelské firmy SKR stav s.r.o. k plnění termínů smlouvy o dílo.

Termín: 6.2.2013