PŘEHLED USNESENÍ

29. schůze mimořádné rady města Slavkov u Brna
konané dne 21.1.2013


1/29/MRM/2013 Napoleonská expozice - výpůjčky exponátů
I. Rada města-souhlasí

s navrženým způsobem zajišťování výpůjček exponátů prostřednictvím objednatele.

II. Rada města-ukládá

řediteli ZS-A předkládat radě města ke schválení návrhy smluv o výpůjčce na konkrétní exponáty na základě již uzavřených vazeb mezi zhotovitelem díla a vlastníky exponátů.


2/29/MRM/2013 Napoleonská expozice - návrh na uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo
I. Rada města-Ukládá

1. Ing. Petru Lokajovi
1.1.1.

předložit návrh předloženého dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo se společností SKR stav, s.r.o. na zakázku: "Napoleonská expozice" k odsouhlasení na ÚRR JV.

Termín: 21.1.2013